Helikoptervirksomheten overdras til Pegasus helicopter AS

Det er inngått avtale mellom Hesnes Air AS og Pegasus helicopter AS om at Pegasus tar over og viderefører den delen av Hesnes Air som er knyttet til helikopterdrift. Endringen vil i praksis ha effekt fra og med mars i år. De ansatte i Hesnes Air tilknyttet helikoptervirksomheten vil fortsette i sine stillinger hos Pegasus helicopter og Hesnes Airs helikopterkunder vil heretter kunne kjøpe de samme tjenestene fra Pegasus. Det er et sterkt ønske at kundekontaktene videreføres og at endringene blir lite merkbare.

Pegasus helicopter ble etablert 1998 og har i dag sin hovedbase på Gardermoen med sekundære baser på Torp og Sola.
Som en del av avtalen vil Pegasus flytte hele sin virksomhet på Torp inn i hangaren som eies av Hesnes Eiendom AS.


Pegasus helicopter ønsker gamle og nye kollegaer velkommen inn i det vi ser på som en god utvikling for virksomheten på Torp.
Telefonnummer til tidligere Hesnes Air ansatte tilknyttet helikoptertjenesten, vil overføres til Pegasus og de vil følgelig være å treffe på samme mobilnummer som tidligere.
Kontakt informasjon til Pegasus helicopter på Torp er: torp@pegasus-as.no eller telefon 99 50 40 20 eller www.pegasus-as.no.

Back